Jira andmete visualiseerimine planeerimistäpsuse hindamiseks

Nimi
Karl Toomas Vana
Kokkuvõte
Scaled Agile Framework (SAFe) on laialt kasutatav agiilne arendusmetoodika, mis on mõeldud arendusprotsesside organiseerimiseks suurtes ettevõtetes. Tööprotsesside haldamiseks, planeerimiseks ja analüüsimiseks võib toetuda Jira tarkvarale. Vaatamata Jira suurele paindlikkusele, puudub sellel funktsionaalsus, mis aitaks jälgida tiimide planeerimise täpsust kui kasutatakse SAFe metoodikat. Bakalaureusetöö raames loodud veebileht aitab Jira andmetele põhinedes SAFe metoodikat kasutaval ettevõttel algset sprindi planeerimistäpsust hinnata. Lisaks täpsuse arvutamisele suudab programm anda ülesannete tasandil iga tiimi kohta ülevaate nende algsetest plaanidest ning lõplikust tulemusest. Veeblehe testimisgruppi kuulunud kasutajad olid programmiga rahul ning see lihtsustas nende tööd.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alexander Nolte, Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF