arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Jira andmete visualiseerimine planeerimistäpsuse hindamiseks
Nimi Karl Toomas Vana
Kokkuvõte Scaled Agile Framework (SAFe) on laialt kasutatav agiilne arendusmetoodika, mis on mõeldud arendusprotsesside organiseerimiseks suurtes ettevõtetes. Tööprotsesside haldamiseks, planeerimiseks ja analüüsimiseks võib toetuda Jira tarkvarale. Vaatamata Jira suurele paindlikkusele, puudub sellel funktsionaalsus, mis aitaks jälgida tiimide planeerimise täpsust kui kasutatakse SAFe metoodikat. Bakalaureusetöö raames loodud veebileht aitab Jira andmetele põhinedes SAFe metoodikat kasutaval ettevõttel algset sprindi planeerimistäpsust hinnata. Lisaks täpsuse arvutamisele suudab programm anda ülesannete tasandil iga tiimi kohta ülevaate nende algsetest plaanidest ning lõplikust tulemusest. Veeblehe testimisgruppi kuulunud kasutajad olid programmiga rahul ning see lihtsustas nende tööd.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alexander Nolte, Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta 2021
PDF