Õppematerjalide koostamine teemal “Sisuhaldustarkvarad“

Nimi
Gerli Kõiv
Kokkuvõte
Bakalaureusetööna valmisid õppematerjalid sisuhaldustarkvarade teemalisele e-kursusele. Töö tutvustab veebitehnoloogia baasteadmisi, võrdleb käsitletavaid sisuhaldustarkvarasid ning kirjeldab kasutatud õppemeetodeid. Antakse ülevaade valminud e-kursusest ning õppematerjalidest. E-kursuse läbinud tudeng oskab sisuhaldustarkvara kasutades luua mitmekülgseid veebilehti.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF