Veebipõhiste aruannete loomine Tableau tarkvaraga rahapesuvastase töö tõhustamiseks

Nimi
Georg Caius Kutsar
Kokkuvõte
Viimastel aastatel on finantssektoris üle maailma saanud prioriteetsemaks ülesandeks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase töö tõhustamine, et vältida tehingute tegemist kurjategijatega. Regulatsioonidest tulenevaid kohustusi mittetäitvad finantsasutused riskivad oma reputatsiooniga, võivad saada järelvalveorganite poolt trahve või isegi jääda ilma tegevusloast. Bakalaureusetöö käigus loodi Tavex Gruppi kuuluvatele ettevõtetele interaktiivse ärianalüüsi tarkvaraga Tableau veebipõhine aruannete kogum, mis aitab tõhustada rahapesu tõkestamise alast tööd.
2021. aasta aprillikuu seisuga loodi aruannete kogumik kümnele ettevõttele, kuid uue ettevõtte lisandumisel on kogumik kergesti kohandatav. Loodud tarkvara hakkavad kasutama eelkõige rahapesu tõkestamise struktuuriüksuse töötajad ning selle suurim väärtus tuleneb ajalisest kokkuhoiust regulaarsete aruannete koostamisel. Lisaks annavad aruanded oluliselt rohkem võimalusi otsingukriteeriumite määramiseks klientide ja tehingute igapäevase järelkontrolli teostamisel.
Veebipõhised aruanded on otseühenduses ettevõtte andmebaasiga, ehk sisaldavad alati kõige ajakohasemaid andmeid. Aruannetele lisavad interaktiivsust Tableau programmis loodud parameetrite ja arvutatud väljade funktsioonid, mille abil on lõppkasutajatel suurem valikuvõimalus soovitud aruande sisu määramiseks.
Loodud tarkvaralahendus leidis peale avaldamist mitmes ettevõttes koheselt kasutust järelvalveorganitele regulaarsete aruannete koostamisel, igapäevasel tehingute kontrollimisel ning ka Tavex Grupi üldise riskiisu määramisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Põder
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF