arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kõnesünteesi kasutav rakendus ettevõttele Elisa Eesti AS
Nimi Markus Mikko
Kokkuvõte Elisa Eesti ASi kui suure telekomi ettevõtte teenust kasutavad sajad tuhanded kliendid, kes soovivad probleemide korral koheselt infot. Töö kirjutamise hetkel nad saavad seda väga valitud teenuste puhul ja saadavas vastuses puudub detailsus. Käesoleva bakalaureuse töö tulemusena valmis rakendus, mille abil on võimalik soovitud tekst sünteesida kõneks, kasutades Tartu Ülikooli kõnesünteesiliidest ja seda ettevõttele sissetulevate kõnede puhul automaatvastusena esitada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2021
PDF