Thonny logide analüüsi veebirakendus

Nimi
Rene Kütt
Kokkuvõte
Programmeerimiskeele Python jaoks loodud Thonny arenduskeskkond võimaldab salvestada selles programmeerimiskeskkonnas tehtud tegevusi logifailidesse. Logifailide analüüsimine annab õpetajatele informatsiooni õpilaste ülesande lahendamisel esinenud raskustest, ülesande lahendamiseks kulunud ajast ning aitab veenduda, et õpilane on ise lahenduse kirjutanud jpm. Enne seda lõputööd oli mitmeid lahendusi Thonny logifailide analüüsimiseks, mis pakkusid erinevaid funktsionaalsuseid, kuid ükski neist ei võimaldanud terviklikku lahendust õpilaste logifailide kiireks ja efektiivseks analüüsiks. Selle lõputöö eesmärk oli luua veebirakendus, mis võimaldaks logifailide terviklikku analüüsi, kus õpetajad saaksid mugavalt õpilaste logifaile analüüsida.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp, Heidi Meier
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF