arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tõlkebüroode Grata ja Interlex masintõlke mudelite vigade analüüs ja lahendused
Nimi Karen Saksakulm
Kokkuvõte Masintõlkimine on aina enam populaarsust koguv keele masinõppe haru, mis lihtsustab käsitsi tehtavate tõlgete hulka ning aitab säästa aega. Tõlkimiseks on tutvustatud arvukalt nii erinevaid mudeliarhitektuure kui ka eeltöötluse protsesse, kuid kahjuks puudub üks parim lähenemisviis tõlkimiseks. Antud lõputöö käigus viidi kahe tõlkebüroo - Grata ning Interlex - tõlkeandmete peal läbi eel- ja järeltöötlused ning nii mudeli treenimise kui ka tõlkimise protsess. Eesmärgiks oli uurida erinevate masintõlke mudelite tõlketäpsusi, analüüsida tekkinud probleeme ning pakkuda välja lahendusi nende parandamiseks. Töö tulemustena ilmnes, et üks treenitud mudelitest ei oska vaatluse alla võetud andmeid tõlkida.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Andre Tättar, Liisa Rätsep
Kaitsmise aasta 2021
PDF