Hääleteisenduse mudeli loomine eesti keele jaoks

Nimi
Hain Zuppur
Kokkuvõte
Hääle teisendamisel on palju erinevaid kasutusi: abistavas tehnoloogias, inimese ja arvuti interaktsioonis ja meelelahutuses. Peamine probleem ühe inimese kõne teise inimese kõneks muutmisel on rääkijast sõltumatute keeleliste tunnuste eraldamine kõnest. Parimat tulemust on hetkel näidanud hääleteisenduse mudel Cotatron. Eesti keele jaoks on loodud häid kõnesünteesi mudeleid, aga pole ühtegi hääle teisendamise mudelit. Selle töö eesmärk on treenida Cotatroni mudelit kasutades eestikeelseid kõnesünteesi andmestikke, et luua häälteisenduse mudel eesti keele jaoks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Liisa Rätsep
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF