arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine ettevõttele Slothing OÜ
Nimi Rene Lumiste
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua veebisait ettevõttele Slothing OÜ. Antud veebisait tutvustab ettevõtet ning võimaldab demonstreerida enda tooteid külastajatele. Veebisait ehitatakse ettevõtte spetsiifiliste vajaduste järgi. Käesolev töö sisaldab ülevaadet funktsionaalsetest ja mittefunktsionaalsetest nõuetest ning kasutatud tehnoloogiatest. Samuti on töös kirjeldatud arendusprotsessi käigus esinenud peamised probleemid ning veebisaidi võimalikud edasiarendused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2021
PDF