arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine ettevõttele Liina Team
Nimi Maris Räis
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua uus veebisait ettevõttele Liina Team. Töö sisaldab vana veebisaidi analüüsi, ülevaadet kliendi poolt esitatud nõuetest, informatsiooni kasutatud tehnoloogiatest ning veebisaidi loomise protsessi kirjeldust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2021
PDF