arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programm paronüümide õige kasutamise õppimiseks
Nimi Helena-Kris Rebane
Kokkuvõte Selleks, et inimestevaheline suhtlus oleks sujuv ja edukas, on oluline korrektne keelekasutus. Käesoleva töö raames valminud keeleõppeprogramm aitab sellele kaasa, õpetades õige tähendusega paronüümi kasutamist õiges kohas. Töös kirjeldatakse, mis on paronüümid ning kuidas loodi programm nende õppimiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2021
PDF