arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebileht endale kui personaaltreenerile
Nimi Hanna Heinloo
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk oli luua autori personaaltreeneri praksise turundamiseks veebileht, kust inimesed leiavad töö autori kui personaaltreeneri poolt pakutavate teenuste kohta infot. Töö käigus uuriti veebilehe nõuete koostamiseks, miks personaaltreeneri töö on oluline, mille järgi inimesed endale treenerit valivad, kuidas omada treenerina konkurentsieelist, kuidas treenerid end turundavad ning mis infot peaks personaaltreener enda veebilehel kajastama. Samuti intervjueeriti kahte personaaltreenerit ning analüüsiti erinevaid allikaid, mille tulemusena koostas autor kui alustav personaaltreener endale veebilehe.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaan Janno
Kaitsmise aasta 2021
PDF