arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Digiõpiku II kooliastme robootika peatüki uuendamine
Nimi Johanna Angela Bremen
Kokkuvõte Bakalaureusetöös kirjeldatakse II kooliastme informaatika digiõpiku programmeerimise õppeteema robootika peatüki uuendamise protsessi. Peatükis olev õppematerjal on koostatud 2017. aastal ning on praeguseks iganenud. Näiteks on materjalis kasutataval tarkvaral välja tulnud uuem versioon, mis erineb palju materjalis kasutusel olevast.
Digiõpiku robootika peatükk annab õpilastele esialgsed teadmised robotitega programmeerimisest. Uuendatud materjalid tutvustavad nelja erinevat robotit – mBot, Codey Rocky, LEGO SPIKE Prime ja LEGO Mindstorms EV3. Peatüki jooksul saavad õpilased tuttavaks oma roboti erinevate osadega, näiteks põhilised andurid, ning plokipõhise programmeerimiskeelega Scratch.
Töö eesmärgiks on luua uuendatud näidismaterjal, milles on rohkem võimalusi erinevate robotite kasutamiseks. Edaspidi testitakse loodud materjali robootikaõpetajatega. Testitud ja selle põhjal parandatud materjali saab aluseks võtta digiõpiku lõpliku uuendatud versiooni tegemisel. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade informaatika ja robootika õpetamise olukorrast, olemasoleva materjali puudustest ning materjali uuendamisel lähtutud põhimõtetest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2021
PDF