arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakendus kohtade hajutamiseks COVID-19 viirushaiguse pandeemia ajal
Nimi Oliver-Erik Suik
Kokkuvõte COVID-19 viirushaiguse leviku aeglustamiseks kasutatakse erinevate tehnoloogiate ning rakenduste abi. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on luua tarkvaralahendus, mille kaudu saaksid õppijad broneerida endale istekohti ning märkida tundides kohalkäimist, mis omakorda aitaks ennetada ning jälgida COVID-19 viiruse levimist õppeasutuses. Kui mõni osaleja on nakatunud, on rakenduse kaudu võimalik anda sellest teada kõikidele teistele ruumis viibinutele. Samuti tuuakse välja selle tarkvara nõuded, tehniline teostus,
funktsionaalsused ja vaated. Töö lõpus antakse ülevaade tagasisidest, mis saadi peale rakenduse testimist keeltekoolis
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Gamal Mahmoud Abdelmoaty Ibrahim Elkoumy
Kaitsmise aasta 2021
PDF