arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õpilaste lahendusprogrammide sarnasuse kontrollija
Nimi Mikko Maran
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua tarkvaralahendus programmeerimise algkursustel õppijate esitatud lahendusprogrammide sarnasuse kontrollimiseks. Loodav tarkvara abistab õppejõude õppijate omavahelise plagieerimise tuvastamisel. Lõputöö käigus valmis töölauarakendus, mille abil saab võrrelda Pythoni programmide sarnasust ning tuvastada omavahel sarnased programmid. Töös kirjeldatakse rakenduse loomise protsessi ja selleks kasutatud tehnoloogiaid ning selgitatakse rakenduse toimimist. Seejärel analüüsitakse ja antakse hinnang valminud tarkvarale. Kokkuvõttes leiti, et loodud tarkvara andis programmide võrdlemisel enamjaolt soovitud tulemusi, kuid leiti ka aspekte, mida saaks parendada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2021
PDF