arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakenduse loomine ettevõttele Tööleidja
Nimi Rando Leppik
Kokkuvõte Bakalaureusetöö käsitleb veebirakenduse loomist ettevõttele Tööleidja. Töö sisaldab sarnaste Eesti portaalide analüüsi, loetelu rakenduse nõuetest, ülevaadet kasutatud tehnoloogiatest ja töövahenditest ning tarkvara arhitektuurist, rakenduse loomise protsessi kirjeldust ja tulemuse analüüsi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2021
PDF