arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ajaseoste automaatne tuvastamine tekstis
Nimi Taaniel Saarnik
Kokkuvõte Selles lõputöös kirjeldatakse ajalehetekstidest sündmusi ja sündmustevahelisi ajaseoseid tuvastavate mudelite loomist. Ajalehetekstides esineb palju erinevaid sündmusi ja ajaväljendeid. Selleks, et arvuti suudaks neid erinevates keeletöötlus rakendustes kasutada, tuleb need tekstis mingil viisil märgendada. Manuaalselt suurte tekstide märgendamine on aga väga tülikas ja aeganõudev protsess ja seepärast oleks suur abi süsteemist, mis oskaks seda automaatselt teha. Käesoleva lõputöö käigus uuritakse selle probleemi varasemaid lahendusi ning luuakse ka mudeleid, mis automatiseerivad selle protsessi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Orasmaa
Kaitsmise aasta 2021
PDF