arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Interaktiivne muusika visualiseerimine mängumootoris Unreal
Nimi Maert Mägi
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö uurib muusika visualiseerimist tervikuna ning kirjeldab muusika visualiseerimise üldist protsessi. Töö raames loodi Unreal Engine 4 Niagara jaoks moodul, mis kiirendab ja lihtsustab muusika visualiseerimist antud mängumootoris. Mooduli abil on võimalik heliga sünkroniseerida Unreal Engine’i objekte. Helivaljuse abil on võimalik reaalajas muuta objektide suurust, kiirust, positsiooni, pöörlemist ja värvi. Lisaks moodulile loodi seitseteist unikaalset muusika visualiseerijat. Bakalaureusetöö sisaldab ka mooduli implementatsiooni üksikasju ning iga loodud visualiseerija kirjeldust. Projekti kasutuskergust ja funktsionaalsust hinnati kasutatavuse testi läbiviimisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad