arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Interaktiivne abstraktne interpretaator IntelliJ IDEA jaoks
Nimi Alex Viil
Kokkuvõte Abstraktne interpreteerimine on arvutiprogrammi osati täitmine eesmärgiga aru saada, kuidas programm käitub, ilma et peaks kõiki arvutusi tegema. Selle abil saab tuvastada, kas rakendus käitub nagu oodatud. Vastasel juhul saab arendaja teada vea olemasolust ja selle parandamisega tööle asuda.
IntelliJ IDEA on arenduskeskkond, kus arendaja saab Java programmeerimiskeele koodi näol programme kirja panna ja samas neid kompileerida ja jooksutada. Peaaegu kõik programmid kasutavad oma töös muutujaid, millele omistatakse vähemalt ühe korra mingi väärtus ning mida hiljem loetakse. Tihti hargneb programmi töö olenevalt nende muutujate väärtustest ning olenevalt arendaja tööst võib tekkida olukordi, kus kindlatel väärtustel tekib programmi töös erind ehk tõrge. Java hea tava puhul sellised olukorrad püütakse ta-valiselt kinni ja lastakse programmil vastavalt reageerida, kuid keerulisemates süsteemides on tihti keeruline kõiki juhte ette näha.
Eelnimetatud arenduskeskkond toetab pistikprogramme, mis on eraldi tööd soodustavad programmid. Interaktiivse abstraktse interpretaatori pistikprogramm tagab võimaluse arendajal programmeerimise ajal teostada programmi kohta analüüs staatilise analüüsi raamistiku Põder abil. Selle bakalaureusetöö uuritakse olemasolevaid raamistikke ja võimalikku teostust, mis võimaldaks lihtsamaid omaduse kontrolle teostada, näiteks kas täisarvulise muutuja väärtus jääb mingisse vahemikku piiritletud või mitte.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2021
PDF