arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Diagnoosi trajektooride visualiseerimine
Nimi Patrick Lomp
Kokkuvõte Lõputöö eesmärk on luua interaktiivne tööriist, mis aitab visualiseerida graafide abil meditsiiniliste andmete analüüsi tulemusi. Töös loodud rakendus kuulub R tarkvarapaketi Trajectories alla. Trajectories paketis asetseb algoritm, mis tuvastab tihedalt koos esinevad sündmused terviseandmetes. Selliste diagnooside, ravimite väljakirjutamise ja protseduuride trajektoore on toorandmetes keeruline mõista. Sellepärast on vaja hästi visualiseerivaid vahendeid, et leida andmestikust relevantseid mustreid. Antud töös luuakse Shiny rakendus, mille abil saab sirvida elektroonilistes terviseandmetes leitud mustreid ja teha edasisi vaatlusi soovitud trajektooridel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raivo Kolde, Maarja Pajusalu
Kaitsmise aasta 2021
PDF