arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Efektisüsteemide õpetamine Haskellis
Nimi Peter Kallaste
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös loodi õppematerjalid Haskelli efektisüsteemide kohta. Selle töö käigus vaadeldi nelja erinevat efektisüsteemi (freer-simple, fused-effects, polysemy ja effet) ja nende seast valiti üks, mille kohta moodustati õppematerjalid. Võrdluse käigus valiti välja fused-effects teek ja moodustati sellest õppematerjale. Sellega seoses räägiti efektide kasutamisest funktsioonides ja õpetati neid käivitama programmides. Veel näidati uute efektide loomist, et tekkis arusaam efektisüsteemide kasulikkusest. Õppematerjali näidete juurde koostati ülesanded, mille läbimisel tudeng peaks oskama kirjutada lihtsaid efekte kasutatavaid meetodeid ja rakendada neid oma projektides.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2021
PDF