Eesti domeenide statistika ja turbeinfo kogumine

Nimi
Siim Markus Marvet
Kokkuvõte
Aastal 2019 avalikustas Eesti Interneti SA .ee tsoonifaili, mille tulemusena on nüüd avalikult teada nimekiri kõigist .ee lõpuga domeeninimedest, mis on Interneti kaudu kättesaadavad. Käesoleva töö eesmärk on luua monitooringuprogramm ehk ämblik ning kaardistada selle abil Eesti domeenimaastikku. Töös kirjeldatakse ämbliku loomise protsessi, tööpõhimõtted ja toimimise efektiivsust. Kogutud andmete alusel antakse statistiline ülevaade.ee domeenide majutusvalikutest riigi- ja organisatsioonipõhiselt, uuritakse aktiivse veebilehega domeenide arvu ja nende tehnoloogilist arhitektuuri. Töö viimases peatükis kirjeldatakse mõnda valitud murekohta veebilehtede kaitsmisel Eesti suurima majutusettevõtte Zone Media OÜ haldusalas ning keskendutakse selle juures põhiliselt sisuhaldussüsteemile WordPress.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad