arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti domeenide statistika ja turbeinfo kogumine
Nimi Siim Markus Marvet
Kokkuvõte Aastal 2019 avalikustas Eesti Interneti SA .ee tsoonifaili, mille tulemusena on nüüd avalikult teada nimekiri kõigist .ee lõpuga domeeninimedest, mis on Interneti kaudu kättesaadavad. Käesoleva töö eesmärk on luua monitooringuprogramm ehk ämblik ning kaardistada selle abil Eesti domeenimaastikku. Töös kirjeldatakse ämbliku loomise protsessi, tööpõhimõtted ja toimimise efektiivsust. Kogutud andmete alusel antakse statistiline ülevaade.ee domeenide majutusvalikutest riigi- ja organisatsioonipõhiselt, uuritakse aktiivse veebilehega domeenide arvu ja nende tehnoloogilist arhitektuuri. Töö viimases peatükis kirjeldatakse mõnda valitud murekohta veebilehtede kaitsmisel Eesti suurima majutusettevõtte Zone Media OÜ haldusalas ning keskendutakse selle juures põhiliselt sisuhaldussüsteemile WordPress.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad