arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


RIA autentimisteenuse TARA turbeanalüüs
Nimi Jan Erik Kriisk
Kokkuvõte Eesti Infosüsteemi Amet haldab autentimisteenust TARA. Paljud avaliku sektori e-teenused kasutavad autentimisteenust kasutajate autentimiseks ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või EU eID kaudu. Lõputöö eesmärk on analüüsida TARA turvalisust, dokumenteerida protokoll ja analüüsida, mis võib valesti minna.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta 2021
PDF