Modulaarne seitsmekeelne neuromasintõlge

Nimi
Taido Purason
Kokkuvõte
Suur osa hiljutisi mitmekeelse neuromasintõlke süsteeme kasutab universaalset mudelit, mis jagab oma parameetreid kõikide keeltepaaride vahel. Tartu Ülikooli neuromasintõlke süsteem kasutab samuti universaalset mudelit ning on seega mõjutatud selle puudustest, näiteks madalast mudeli võimekusest keelepaari kohta. Eelnevad tööd on näidanud, et keelespetsiifiliste kodeerijate ja dekodeerijatega modulaarse mudeli kasutamine parandab edukalt mitmeid universaalse mudeli puuduseid. Selles töös rakendatakse Tartu Ülikooli neuromasintõlkemudeli parandusena modulaarset mudelit, kasutatades võrreldes eelnevate töödega mudeli treenimiseks suurusjärgu võrra suuremat seitset keelt hõlmavat andmestikku. Leiti, et modulaarne mudel saavutab oluliselt parema tõlkekvaliteedi kõigi keelepaaride vahel kui senine Tartu Ülikooli mudel ja võrdluseks treenitud universaalne mudel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Andre Tättar, Elizaveta Korotkova
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF