arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Rakendus andmete sünkroniseerimiseks tarkvarasüsteemide Erply ja Merit Aktiva vahel
Nimi Tarmo Kullas
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua veebirakendus, mille abil oleks võimalik Erply majandustarkvarast Meriti raamatupidamistarkvarasse üle viia info klientide, tarnijate, ostu- ja müügiarvete kohta ning sünkroniseerida info maksete kohta, mis võib tekkida mõlemas programmis. Valminud rakendus aitab automatiseerida tegevusi, mis varasemalt tuli teha käsitsi, et andmed kahe äritarkvara vahel oleksid kooskõlas.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2021
PDF