Stiliseeritud 3D teravussügavus

Nimi
Siim Anderson
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgina loodi stiliseeritud teravussügavuse efekt, millel oleks erinevad võimalused stiliseerimiseks. Töö käigus implementeeriti neli teravussügavuse algoritmi, millest üks valiti lõpu stiilis kasutamiseks. Tulem valmis koostöös arvutigraafika firmaga Artineering, mistõttu implementeeriti efektid nende 3D graafika mootoris Flair. Implementatsioone testisid potentsiaalsed Flair’i, teravussügavus- ja stilisatsiooniefektide kasutajad, kes hindasid nende esteetlikku kvaliteeti ja kasutatavust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel, Santiago Montesdeoca
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad