arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Stiliseeritud 3D teravussügavus
Nimi Siim Anderson
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgina loodi stiliseeritud teravussügavuse efekt, millel oleks erinevad võimalused stiliseerimiseks. Töö käigus implementeeriti neli teravussügavuse algoritmi, millest üks valiti lõpu stiilis kasutamiseks. Tulem valmis koostöös arvutigraafika firmaga Artineering, mistõttu implementeeriti efektid nende 3D graafika mootoris Flair. Implementatsioone testisid potentsiaalsed Flair’i, teravussügavus- ja stilisatsiooniefektide kasutajad, kes hindasid nende esteetlikku kvaliteeti ja kasutatavust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel, Santiago Montesdeoca
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad