Aeglaste tunnuste analüüsi hindamine aegrea andmetel

Nimi
Kaarel Kaasla
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö uurib aeglaste tunnuste analüüsi kui meetodit mis võimaldab eraldada kiiresti varieeruvatest sisendsignaalidest aeglaselt varieeruvaid signaale. Töö peaeesmärk on kahene. Esimeseks peamiseks eesmärgiks on hinnata kuidas müra tase sisendandmetes mõjutab aeglaste tunnuste analüüsi võimekust erinevate sisendtunnuste kombinatsioonide puhul. Töö teiseks eesmärgiks on võrrelda aeglaste tunnuste analüüsi klassikalise vormi ning bioloogiliselt inspireeritud versiooni võimekust.
Töö esimene pool annab lugejale aeglaste tunnuste analüüsi algoritmi teoreetilise ülevaate ning toob välja mõningad varasemad rakendused. Töö teine pool viib läbi kolm eksperimenti mis käsitlevad töö peamiseid uurimisküsimusi ning lisaks toob välja mõned edasised võimalikud uurimissuunad.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF