IPv6 juurutamine Astro Baltics näitel

Nimi
Martin Mihkelsaar
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on ettevõttes Astro Baltics võrgu infrastruktuur üle viia IPv4 protokolli pealt täielikult IPv6 protokolli peale lähtudes ettevõtte eripäradest. IPv6 on järglane IPv4 protokollile, mis pakub paremat turvalisust, kiirust ja on palju tulevikukindlam kuna pakub ka rohkem aadresse. Teema on aktuaalne, sest järjest rohkem on maailmas hakatud üle minema IPv4 pealt IPv6 tehnoloogiale ja seda peetakse tänapäeva protokolliks. Üleminek peab olema ette valmistatud ja eelnevalt läbi testitud, et teenus oleks võimalikult vähe häiritud ning ei tekiks pikaajalisi katkestusi. Areneval ettevõttel on kasulik üleminek teostada võimalikult varakult, sest mida suuremaks ja keerulisemaks infrastruktuur läheb, seda raskem on üleminekut tulevikus teostada. Antud töö käigus antakse ülevaade IPv6-st ja tema erinevatest ülemineku meetoditest. Töö tulemusena hakkab ettevõtte infrastruktuur kasutama IPv6-te koos kasutuselevõtu plaaniga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Toomas Lepik, Artjom Lind
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF