arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mobiilirakendus allergeenide tuvastamiseks toidupakendilt tekstituvastuse abil
Nimi Sander Kangur
Kokkuvõte Toiduallergia esineb üha rohkematel inimestel. Seega on rohkem allergikuid, kes peavad valima, mida nad söövad. Toidupakendite etiketid ei vasta alati normidele, mistõttu võib nendest vajaliku info filtreerimine olla aeganõudev protsess. Probleemi lahendamiseks arendati eesti keeles kasutatav mobiilirakendus Scannit, mis kontrollib tekstituvastuse abil allergeenide sisaldust toidus. Kasutaja skaneerib pakendi etiketti ja saab personaalset tagasisidet oma allergeenide kohta. Rakenduse kvaliteedi hindamiseks viidi läbi kasutajatega testimine. Üldiselt jäid testijad rakendusega rahule. Katsed näitasid, et koostisosade skaneerimine toimis paremini kui nende käsitsi lugemine. Peale testimist likvideeriti katsealuste väljatoodud puudused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jakob Mass
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad