arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Jälgimine ja privaatus: Delfi uudisteportaali uuring
Nimi Magnus Valgre
Kokkuvõte Privaatsus ja jälgimine internetis on mured, mis on saanud viimastel aastatel aina rohkem tähelepanu. Ühed kõige suuremad jälgimise läbiviijad on uudisteportaalid. Kuna paljud pakuvad oma sisu tasuta ja neil puuduvad välised rahaallikad, peavad nad raha teenima külastajatele reklaami näitamisega. Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on läbi viia privaatsusanalüüs Delfi uudistelehele. Delfi valiti uurimustöö aluseks selle tõttu, et tegu on Eesti mahukaima ja suurima külastajate arvuga uudisteportaaliga. Uurimustöö tulemusena leiti mõned privaatsusriskid, mille tõttu Delfi hetkel ei ole kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega. See uurimustöö annab ülevaate mõningatest levinud jälgimistehnikatest ja kirjeldab, kuidas neid kasutatakse Delfi uudisteportaali kontekstis. Lisaks analüüsitakse ka Delfi privaatsuspoliitikat.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta 2021
PDF