arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutusele
Nimi Magnus Karlson
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua uus veebisait Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutusele ja võrrelda, millised on tehnoloogilised eelised uuel veebisaidil võrreldes varasemaga. Töö sisaldab ülevaadet vanast veebisaidist ja uuest veebisaidist ning võrdlust veebisaitide vahel, mis on tehnoloogiliselt paremaks muutunud.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2021
PDF