Massiivialgoritmide sisendite genereerimine

Nimi
Samuel Johannes Pitko
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua programm aines „Algoritmid ja andmestruktuurid“ käsitlevate massiivialgoritmide sisendite genereerimiseks, mis lihtsustaks õppejõul ülesannete koostamist ning võimaldaks luua õppeprogrammi aines käsitletud algoritmide läbimängimise harjutamiseks. Töö käigus valmis lihtsa graafilise kasutajaliidesega Java programm, millega saab viiele algoritmile genereerida etteantud parameetrite alusel sisendeid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Põder
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad