arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Massiivialgoritmide sisendite genereerimine
Nimi Samuel Johannes Pitko
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua programm aines „Algoritmid ja andmestruktuurid“ käsitlevate massiivialgoritmide sisendite genereerimiseks, mis lihtsustaks õppejõul ülesannete koostamist ning võimaldaks luua õppeprogrammi aines käsitletud algoritmide läbimängimise harjutamiseks. Töö käigus valmis lihtsa graafilise kasutajaliidesega Java programm, millega saab viiele algoritmile genereerida etteantud parameetrite alusel sisendeid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Põder
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad