arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Navigatsioonirakenduse sisendi renderdamine autot juhtivale närvivõrgule
Nimi Erik Marcus Maks
Kokkuvõte Töö eesmärk on teha navigatsioonirakendus, mille ekraanipildi saaks ette anda närvivõrgule. Navigatsioonirakendus saab ette GPS-koordinaadid ja renderdab igal sammul kaardirakenduse ekraanipildi, kuhu on peale joonistatud kogu teekond alguspunktist lõpp-punkti. Närvivõrgu sisendiks oleks kaamerapilt ning navigatsioonirakenduse ekraanipilt, sarnaselt inimeselegi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta 2021
PDF