arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LTL-põhise vastavuskontrolli integreerimine protsessikaeve rakendusse RuM
Nimi Kaspar Kadalipp
Kokkuvõte Bakalaureuse töö käigus täiendati protsessikaeve rakenduse RuM funktsionaalsust. RuM on deklaratiivse protsessikaeve metoodikaid kasutav raamistik. Lisatav funktsionaalsus on LTL keelel põhinev vastavuskontrolli metoodika, mis võimaldab analüüsida oluliselt keerukamaid protsesse, kui olemasolev vastavuskontroll. Vastavuskontrolli põhimõte on protsessi eeldatava ja tegeliku käitumise võrdlemine ning sellest saadud info põhjal protsessi parendamine.
Soovitava funktsionaalsuse saavutamiseks integreeriti antud töös rakendusse RuM ra-kenduse ProM pistikmoodul LTL Checker. Lisatud pistikmooduli kujundust tuli muuta, et see sobituks olemasoleva rakenduse kujundusega. Prototüübi loomisel kasutati kujundusplatvormi Adobe XD. Töös on kirjeldatud kasutajaliidese kujundamise protsessi ning tehtud algust reaalse implementatsiooniga. Tulemusena muutub pistikmooduli funktsionaalsuse kasutamine rohkem võimalusi pakkuvaks ning kasutajale mugavamaks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi, Anti Alman
Kaitsmise aasta 2021
PDF