arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Gemmipildi generaator – täiustatud materjalid
Nimi Adrian Kirikal
Kokkuvõte Lõputöö käigus arendati edasi Gemmipildi generaatorit, mis on rakendus interaktiivse lõigatud kivi renderdamiseks. Rakendusse lisati meetod pinnaaluse hajupeegelduse simuleerimiseks, mis on vajalik, et õigesti renderdada kivilõikekunstis kasutatud poolläbipaistvaid materjale. Gemmipildi generaatoris olevad gemmi materjalid asendati realistlikumate marmori ja mitmekihilise agaadi materjalidega Lõputöös kirjeldatakse ka kasutajatestimist, analüüsitakse selle tagsisidet ning pakutakse lahendusi testimise käigus välja tulnud puudustele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad