arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülikiirel valgustehnoloogial põhinev optimeeritud suhtlus
Nimi Marten Moro
Kokkuvõte Käesolev töö tutvustab lugejale, mis on kanalikodeerimine. Alustatakse baasteadmistest, määrates sealjuures ka ära, mis on kanal, mis on dekooder ning teised elemendid. Järk-järgult liigutakse keerulisemate ning spetsiifilisemate teemade peale. Töö eesmärk on anda lugejale aimdus, mis on kanalikodeerimine, miks me seda vajame ning kuidas see töötab. Lõpetuseks implementeeritakse ka kiire Hadamardi teisendus ning tavaline Hadamardi teisendus Matlabis ning võrreldakse nende kiirust mittebinaarsete
hõredate paarsuskontrolli koodide dekodeerimisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vitaly Skachek, Irina Bocharova
Kaitsmise aasta 2021
PDF