arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Property – füüsika põhine platvormimäng
Nimi Renet Rämman
Kokkuvõte See bakalaureusetöö käsitleb kahemõõtmelise füüsikapõhise platvormimängu Property loomist. Eesmärk on luua mäng, mis erineb tavapärastest platvormimängudest mängija tegelaskuju liigutamismeetodi poolest. Selle mängu arenduskäigu jooksul järgitakse arvutimängude disaini häid tavasid, et valminud mängu mängimine oleks köitev ja lihtne. Töös antakse ülevaade Property arenduskäigust ja disaini protsessist. Mängu kvaliteeti hinnati tagasisideküsimustikuga kogutud andmetega ja tagasisdest lähtudes tehti mängule ka paar parandust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaan Janno
Kaitsmise aasta 2021
PDF