arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Toote kvaliteeditaseme visualiseerimise tööriist
Nimi Kert Prink
Kokkuvõte Tarkvara väljalasked toimuvad tänapäeval kiiremini kui eales varem. Inimesi, kes vastutavad tarkvaratoote eest modernses raamistikus Scrum, kutsutakse Tooteomanikeks. Tooteomaniku roll on keeruline, sest see nõuab ärilistele ja tehnilistele andmetele tuginedes otsuste tegemist. Edukad Tooteomanikud vajavad ülevaadet kõikidest muutujatest parimate valikute tegemiseks. Tarkvaratoote kvaliteet on üks muutujatest, mida Tooteomanik peab arvestama otsuste tegemistel. On olemas tööriistad, mis annavad andmeid toote kvaliteedi kohta, aga puuduvad tööriistad, mis annaks kiire ülevaate toote kvaliteedist nii, et sellest oleks lihtne aru saada. Selle magistritöö raames loodi avatud lähtekoodiga tarkvararakendus, mis annab kiire ja lihtsa ülevaate tarkvaratoote kvaliteedist iga väljalaske kohta. Rakendus sai disainitud nii, et tulevikus oleks täiendavaid edasiarendusi lihne teha. Kõigepealt loodi rakenduse jaoks nõuded. Teise sammuna arendati rakendus. Järgmisena kontrolliti rakenduse funktsionaalsust. Ning lõpuks hinnati rakendust uuringu abil, millega kaasati Tooteomanikud IT sektorist. Uuring aitas mõista rakenduse tajutavat kasulikkust ja kasutusmugavust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta 2021
PDF