Äriprotsesside parenduste visualiseerimine

Nimi
Kateryna Kubrak
Kokkuvõte
Organisatsioonidel on äriprotsesside kogumid, mille kaudu nad väärtust loovad. Nad peavad pidevalt otsima võimalusi oma protsesside parendamiseks, et tõsta klientidele pakutavate teenuste kvaliteeti ja säilitada kõrge efektiivsus. Kuigi äriprotsesside analüüsimiseks ja parendusvõimaluste tuvastamiseks saab kasutada andmepõhiseid meetodeid, näiteks protsessikaevet, on protsessianalüütikud need, kes võtavad vastu konkreetsed otsused selle osas, milliseid muudatusi ellu viia. Rakendatavate muudatuste valimiseks peavad analüütikud mõistma nende mõju protsesside toimimisele. Analüütikud kasutavad protsesside visualiseerimist sageli osana oma otsustusprotsessist, et hinnata ja määrata, milliseid muudatusi ellu viia. Seetõttu käsitletakse antud lõputöös uurimisküsimust, kuidas saab sündmuste logidest tuvastatud protsesside parendamise võimalusi visualiseerida, et toetada analüütikute otsustusprotsessi. Lõputöö panuseks on kogum juhiseid, mis aitab visualiseerida protsessikaeve väljundid parendusvõimaluste tuvastamiseks. Antud panus on kasulik neile, kes tegelevad äriprotsesside parendamisega, kuna selline protsessimuudatuste visualiseerimine aitab neid otsuste tegemisel ja huvirühmadega suhtlemisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani, Alexander Nolte
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF