Geeniandmete infosüsteemi testimine Cypress raamistikus

Nimi
Janne Sokk
Kokkuvõte
Töös antakse ülevaade arendamisel olevast riiklikust geeniandmete infosüsteemist ja tarkvara testimisest. Esitatakse plaan geeniandmete infosüsteemi testimise korraldamiseks, luuakse selle alusel X-tee liidese automaattestid manuaalse testimise vähendamiseks ja integreeritakse GitLab arenduskeskkonda. Töös kirjeldatakse ja kasutatakse Cypress raamistikku. Lisaks sisaldab töö analüüsi tehtud tööst ning arutelu edasiste tegevuste üle.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF