arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Geeniandmete infosüsteemi testimine Cypress raamistikus
Nimi Janne Sokk
Kokkuvõte Töös antakse ülevaade arendamisel olevast riiklikust geeniandmete infosüsteemist ja tarkvara testimisest. Esitatakse plaan geeniandmete infosüsteemi testimise korraldamiseks, luuakse selle alusel X-tee liidese automaattestid manuaalse testimise vähendamiseks ja integreeritakse GitLab arenduskeskkonda. Töös kirjeldatakse ja kasutatakse Cypress raamistikku. Lisaks sisaldab töö analüüsi tehtud tööst ning arutelu edasiste tegevuste üle.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta 2021
PDF