Pidev integreerimine ja pidev edastamine Flutteris: Promoty mobiilirakenduse juhtumianalüüs

Nimi
Said Kazimov
Kokkuvõte
Praegusel ajal on ettevõtted sunnitud pakkuma tarkvara kiiremini ja kvaliteetsemalt, et turul püsida. Seoses sellega võtavad organisatsioonid kasutusele pideva integreerimise (CI) ja pideva edastamise (CD) tavad, et parandada võimet tarkvara kavandamisel, koostamisel, testimisel ja kiiruse suurendamisel. Käesolevas uuringus antakse ülevaade Promoty mobiilirakenduse olemasolevast CI/CD torustikust, mis on ehitatud avatud lähtekoodiga platvormidevahelise arendusraamistiku kaudu, mille nimeks on Flutter. Leiti, et torustiku testimise etapis on ainult üksuse testid ja kasutajaliidese testid puuduvad. Kuna Flutteri raamistik on veel uus ja häid lahendusi pole saadaval, eesmärgiks oli välja selgitada kasutajaliidese testimise võimalikud piirangud selles tehnoloogias. Samuti tuvastati, et koodide ülevaatamise (code review) protsess aeglustab kogu juurutamise protsessi. Seetõttu lisati CI/CD voogu kasutajaliidese testid, mis vähendavad vigade tekkimise tõenäosust meie toote kontekstis. Tehti kindlaks, et praegused tööriistad kasutajaliidese testide jaoks Flutteri raamistikus ei ole piisavad, kuna kohalike komponentidega suhtlemiseks on piiratud võimalused. Seetõttu rakendati kasutajaliidese teste Androidi ja iOS-i loomuliku kasutajaliidese testimise teekide abil ning integreeriti juurutamise torustikku eraldi töödena. Teiseks keskendus uuring koodide ülevaatamise kiiruse suurendamisele. Eesmärk oli saavutatud, integreerides Slacki teated töövoogu.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF