Võimalustest juhitud äriprotsesside ümberkujundamine – süstemaatiline kirjandusülevaade

Nimi
Alexandra Meshkova
Kokkuvõte
Tänapäevas ärikeskkonnas otsivad organisatsioonid pidevalt võimalusi protsesside täiustamiseks, tuues kaasa vajaduse otsida alternatiivseid ümberkujundamisvõimalusi. Käesolevas artiklis tutvustatakse äriprotsesside täiustamise uurimistulemusi läbi võimalustest juhitud meetodite, kasutades võrdlusuuringuid ja positiivseid hälbeid. Need lähenemisviisid viitavad põhimõttele, et iga täiustamine peab aluseks võtma organisatsiooni parimaid tulemusi ja neid omakorda võimendama. Süstemaatilise kirjandusülevaatega sünteesiti olemasolevaid uuringutulemusi, et pakkuda empiiriliselt tuletatud vastuseid ning täita lünka teoreetilises järjekindlusetuses. Selle tulemusena pakub artikkel sidusat kontseptuaalset raamistikku, millel on oma praktiline panus, pakkudes juhist võimalustest juhitud meetodite rakendamiseks ja andes teoreetilist väärtust, kogudes varasemaid kogemusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad