arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võimalustest juhitud äriprotsesside ümberkujundamine – süstemaatiline kirjandusülevaade
Nimi Alexandra Meshkova
Kokkuvõte Tänapäevas ärikeskkonnas otsivad organisatsioonid pidevalt võimalusi protsesside täiustamiseks, tuues kaasa vajaduse otsida alternatiivseid ümberkujundamisvõimalusi. Käesolevas artiklis tutvustatakse äriprotsesside täiustamise uurimistulemusi läbi võimalustest juhitud meetodite, kasutades võrdlusuuringuid ja positiivseid hälbeid. Need lähenemisviisid viitavad põhimõttele, et iga täiustamine peab aluseks võtma organisatsiooni parimaid tulemusi ja neid omakorda võimendama. Süstemaatilise kirjandusülevaatega sünteesiti olemasolevaid uuringutulemusi, et pakkuda empiiriliselt tuletatud vastuseid ning täita lünka teoreetilises järjekindlusetuses. Selle tulemusena pakub artikkel sidusat kontseptuaalset raamistikku, millel on oma praktiline panus, pakkudes juhist võimalustest juhitud meetodite rakendamiseks ja andes teoreetilist väärtust, kogudes varasemaid kogemusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Fredrik Milani
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad