Derivatiseerivate reagentide struktuuri optimeerimine Monte Carlo meetodil

Nimi
Anneli Kruve-Viil
Kokkuvõte
Massispektromeetrilist analüüsi kasutatakse laialdaselt erinevate keemiliste ühendite tuvastamiseks ja kvantiseerimiseks. Kahjuks on mõnede ühendite tundlikkus massispektromeetrias madal. Üheks võimaluseks tundlikkust parandada on uuritavaid ühendeid derivatiseerida. Töö eesmärgiks on disainida uudse struktuuriga reagente, mis oluliselt parandaksid aminohapete massispektromeetrilise analüüsi tundlikkust. Selleks kasutati erineva laiuse ja sügavusega Monte Carlo puu otsingut koos in-silico ionisatsiooni efektiivsuse ennustamisega. Kõige efektiivsemaks osutus laia puu otsingu kasutamine, kus juba esimese nelja sammuga saadi kõrget tundlikkust andvaid reagente. Parimad saadud reagendid on umbes 50 korda paremad kui praegusel hetkel praktiliselt kättesaadavad reagendid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF