COVID-19 mõju loomse ja taimse toidu tarbimisele: Twitteri andmete analüüs

Nimi
Musa Guliyev
Kokkuvõte
See uuring otsis COVID-19 mõju liha ja taimse toidu tarbimisele, analüüsides Twitteris mõlema dieedigrupi toetajate arvamusi. Uuringus kasutatakse umbes 10 miljonit säutsu, mis on kogutud novembrist 2019 kuni juunini 2020, et hõlmata kolme ajaperioodi: pandeemiaeelne aeg, kui COVID-19 levis vaikselt (november 2019 - jaanuar 2020), üleminek, kui valitsused kogu maailmas hakkasid massiteavet levitama ja asusid tegutsema (veebruar - märts 2020), ja pandeemiaaeg, kui peaaegu kõik inimesed elasid mingisuguste piirangute all (aprill - juuni 2020). Uuringus analüüsitakse ka kasutajate arvamusi mõlema toiduliigi kohta ja rühmitatakse nad kahte rühma: lihasõbrad ja taimetoitlased. Analüüsitakse ja võrreldakse iga ajavahemiku iga grupi säutse, et näha ajas toimunud muutusi. Tulemused näitavad, et kumbki rühm ei olnud kõigil ajaperioodidel teisest populaarsem. Siiski esineb erinevus, kui säutsud on teemade kaupa rühmitatud. Dieettoitumise kohta käivad säutsud muutusid pandeemia ajal populaarsemaks, samas kui loomset toitu käsitlevate väga positiivsete ja väga negatiivsete säutsude arv kasvas. Lisaks puutusid pandeemia suunas mõlemad rühmad omavahel hoolimata varasemast isoleeritusest rohkem kokku ja hakkasid rohkem tähelepanu pöörama lihaga seotud riskidele ja selle seostele viirusega. Lõpetuseks on pandeemia suurendanud taimetoitlaste säutsude negatiivsust, mõjutamata samas lihasõpru.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF