arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kommunikatsiooni üleküllus avatud lähtekoodiga tarkvaraarendusprojektides
Nimi Hariti Atulkumar Sanchaniya
Kokkuvõte Avatud lähtekoodiga tarkvaraarenduse populaarsus kasvab üha enam. Enamjaolt on selle põhjuseks avatud lähtekoodiga arenduste paindlik olemus. Lugematu arv tuntuid ettevõtteid on alustanud ressursside investeerimist avatud lähtekoodiga tarkvaraarendusmeeskondadesse. Lisaks sellele on mitu aastat tarkvaraarenduse keskkonda domineerinud agiilne tarkvaraarenduse metoodika. Agiilne arendus keskendub panustajate vahelisse suhtlusesse, koostöösse ja nõuete muutustesse, sellest tulenevalt on märkimisväärselt tähtsal kohal panustajate vaheline suhtlus avatud lähtekoodiga projektides, kus jälgitakse agiilset arenduskäiku. Avatud lähtekoodiga projektist osavõtmine on suuresti seotud panustaja motivatsiooniga, sellest tulenevalt on nende pikaealisus projektis samuti tähtsal kohal. Kuna produktiivsus on huvialaks paljudes uuringutes, siis see uurimistöö analüüsib kommunikatsiooni üleküllust ja liikmete pikaajalisuse suhet avatud lähtekoodiga tarkvaraarendusmeeskonnas, kus jälgitakse agiilset metoodikat. MESOS ja FABRIC olid kaks projekti mida analüüsiti. Uurimistöö algab hüpoteeside kirjeldusest, millele järgneb analüüs koos statistiliste katsetega.
Analüüsi tulemus näitab, et vaadeldud avatud lähtekoodiga projektides puudub kiirusmäära põhjal uuritud korrelatsioon kommunikatsiooni ülekülluse, panustajate pikaajalisuse ja produktiivsuse vahel. Samuti kirjeldab uurimistöös ette tulnud piiranguid ja punkte mida edasi uurida.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta 2021
PDF